mandag den 29. maj 2017

Direkte dialog med politikerne i Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål

I dag skal jeg til dialogmøde. Det er der måske ikke så meget nyt i, for dem holdes der masser af. Men det der alligevel gør dette lidt særligt er at det er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål, hvor de indbyder til offentligt dialogmøde på Christiansborg. På dialogmødet får man muligheden for at komme og bidrage med sit syn på, hvad netværket fremadrettet skal tage op af emner og aktiviteter.

Altså politikere som her i virkeligheden gør alt det, som politikerne ofte beskyldes for IKKE at gøre. At søge den direkte dialog med folket. Så jeg synes det er et rigtig godt nyt initiativ, og er lidt spændt på hvor mange der dukker op. På Facebookgruppen er der i hvert fald kun én tilmeldt, så enten bliver jeg ret alene eller også bruger folk mere tid på de sites hvor man kan skælde ud over den manglende dialog, men på at tilmelde sig den virkelige. Dog skal siges jeg er landet i en stuvende fuld sal.


Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål blev etableret I marts 2017 på Christiansborg. Netværket er uformelt, og samtlige partier er repræsenteret med minimum ét folketingsmedlem. Formålet med netværket er at fremme FN’s verdensmål og skabe et forum for videndeling og debat om Danmarks arbejde med og implementering af FN’s verdensmål såvel nationalt som internationalt.

Netværket ønsker med dialogmødet at søge inspiration og input fra aktører i det danske samfund, som har konkret erfaring med at arbejde med FN’s verdensmål. Som deltager får du muligheden for at erfaringsudveksle omkring dit arbejde med FN’s verdensmål og komme med konkrete input til 2030-netværkets arbejde. I bibliotekerne har vi beskæftiget os en del med hvordan vi kan spille en rolle som bindeled til de mange som ønsker at arbejde med målene, og det gøret på et hav af forskellige måder lokalt. 

Eller når Danmarks Biblioteksforening skaber en kampagne om www.spotfakenews.dk så er det også en del af en global kampagne som bibliotekerne skaber over hele verden for demokratiets skyld.

FN verdensmål og hvorfor adgangen til information og evnen til at bruge den pludselig med?
På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 kom Mogens Lykketoft med oplæg om netop det emne.

Læs også UNESCO og FN´s udviklingsmål - Om Verden i Danmark og Danmark i Verden

onsdag den 24. maj 2017

Den der råber lyver - mediebrugernes manual til løgnens tidsalder #SpotFakeNews.dk

”Den der råber lyver - mediebrugernes manual til løgnens tidsalder” se Lea Korsgaard fra Zetlands 7 gode råd til alle os mediebrugere– lyt til hende og til hinanden som en god begyndelse.


”Den der råber lyver” er også en bog udgivet bl.a. med støtte fra Danmarks Biblioteksforenings , Frirummet og TrygFonden. I Danmarks bibliotekers bruger vi den som et element i vores store Fake News-indsats. Vi har købt en masse bøger og lavet en masse ”Sådan spotter du FAKE NEWS” plakater, bogmærker og videoer, som vi viser og deler ud i forskellige sammenhænge. Læs mere.
Selve bogen: Den kan læses eller lyttes til her – eller efter at have downloade filen som e-bog eller PDF fra Zetland
HENT EPUB-FIL HER
EPUB er det typiske e-bogsformat. Hvis du bruger iPad, iPhone eller Mac, kan du eksempelvis åbne filen i iBooks. Bruger du Android eller Windows, skal du downloade et program til e-bogslæsning
HENT PDF-FIL HER
PDF er en helt almindelig fil, som du kan downloade og sågar printe, hvis du vil.
LYT PÅ ITUNES HER
Bogen findes også som lydbog.


Til slut: Så vil Lea Korsgaard gerne høre, hvad du tænker. Om bogen. Om råd, der burde føjes til listen. Om, hvad vi som mediebrugere og borgere kan gøre for at gå op imod en af tidens største udfordringer.

Den demokratiske samtale 
Du kan også møde Lea og jeg på Folkemødet lørdag 17. juni kl. 10:30-11:10 hvor vi har en samtale om hvad der er på spil i den nye medievirkelighed, og om den tillid som er et nødvendigt fundamentalt i en meningsfuld tilværelse, og som fæstner ethvert menneske til det forpligtende fællesskab. Vi spørg også Pia Henriette Friis om hvilke rolle biblioteket spiller i den kontekst, både som indgang til viden og information, men også som klassiske dannelsesinstitution?
Se Danmarks bibliotekers events på Folkemøde 2017

Danmarks Biblioteksforenings har udsendt 10.000 bøger til alle deres medlemsbiblioter. sammen med en portion bogmærker, som indeholder de 6 trin, der tilsammen udgør ’Sådan spotter du Fake News’-guide som bibliotekerne har lavet og som også findes som film. 


Så man vil møde både bog og "sådan spotter du Fake News" elementerne ude på landet biblioteker i den kommende tid. 
Bogen er udsendt gratis til biblioteker i Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner, men vi har dog skruet et fordelagtigt tilbud på bogen og bogmærkerne sammen, så I også har mulighed for at bruge dem i arbejdet for at sætte fokus på, hvordan vi som borgere kan spotte fake news.

Bestil 5 eksemplarer af bogen samt 50 bogmærker for 500 kr. inkl. moms og forsendelse. (skriv til db@db.dk)


Guioden er også lavet som plakat. der kan rekvireres hos Danmarks Biblioteksforenings sekretariat via db@db.dk. Det er gratis for biblioteker i DBs medlemskommuner, mens andre kan bestille 3 eksemplarer af plakaten for 250 kr. + moms.


Man du kan se meget mere på www.spotfakenews.dk

fredag den 19. maj 2017

I aften uddeles for første gang Blixenpris til årets bedste litteraturformidler

I aften hylder vi landets bedste litteraturformidler ved den store Blixenfest på Den Sorte Diamant, med rød løber og stemning som ved den franske rivieraen, når priserne uddeles til filmfestivallen i Cannes.

Den nye pris 'Årets indsats for litteraturformidling' til Blixenprisens, passer godt ind i prisens fokus om i år er på netop litteraturformidling, og prisen skal skabe opmærksomhed om de mennesker, der løfter litteraturen og inspirerer os til at læse. Det er Litteratursiden som i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet har skabt den ny pris til Blixenprisfesten.

I bibliotekerne er vi glade for fokus der er skabt på litteraturformidlingen og formidlingens betydning for litteraturen. Litteratursiden har interviewet de tre nominerede til prisen, Vibeke Johansen, Rachel Röst og Nanna Damsgaard-Larsen og spurgt dem om deres tanker om at være nomineret, hvad de mener om prisen og hvad god litteraturformidling er. De tre litteraturformidlere er nomineret ud fra et stærkt felt med omkring 100 indstillinger af kandidater fra hele landet og i alle aldre.

Læs mere om feltet af indstillede kandidater her.

Eller se Litteratursidens interview her

Nanna Damsgaard-Larsen fra Herlev Bibliotek "om litteraturformidling" 

Rachel Röst ildsjælen bag foreningen Læs for livet, “Biblioteket var et kæmpe frirum for mig”
Bibliotekar Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek er drivkraften bag Krimimessen 
"kærlighed til krimier"Blixenprisen er en nyere, dansk litteraturprisfest, som blev indstiftet i 2015 af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere og I kan læse meget mere om den her 

mandag den 15. maj 2017

Bibliotekerne får ny projektbank

Noget som mange vil byde velkommen med kyshånd, for vi mangler overblik over de mange fantastisk udviklingsprojekter der er i bibliotekssektoren, men også et sted, hvor vi kan lære af de dårlige erfaringer, så vi ikke gentager projektideer som bare ikke holder. Så jeg håber vi nu kan udvikle et dynamisk værktøj, hvor vi kan dele.

Bibliotekerne får ny projektbank
Slots- og Kulturstyrelsen, DDB og DEFF lancerer i fællesskab en ny projektbank, der skal gøre det nemmere for bibliotekerne at dele erfaringer, ideer og analyser.

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med DDB og DEFF arbejdet på at forbedre og opdatere bibliotekernes projektbank. Den nye projektbank giver mulighed for at søge og sortere i over 200 biblioteksprojekter på tværs af bl.a. temaer og målgruppe. Både afsluttede og igangværende projekter fra de sidste 3 år vil kunne ses i projektbanken.

Se den nye projektbank her.
tirsdag den 9. maj 2017

Jo stærkere et kulturliv en by har, jo mere tiltrækker den arbejdskraft

Sådan skrev Politiken i ugen løb, hvilket falder mig i hu på vej til KL's Kultur- og Fritidskonference i Aarhussom traditionelt tiltrækker en del kulturpolitikere. Med en kommunal valg vinkende forude er det nok også ret betimeligt, at finde argumenterne frem for at få kultur på den politiske valgkamps dagsorden. Altså ud over at kulturen er det kit der binder os sammen, udviklende for det enkelte menneske, skaber forståelse og indsigt.

Argumentet om at et rigt kulturliv tiltrækker borgere til kommunen er ofte et argument, som vækker genklang, når jeg er rundt i kommunerne og lave oplæg om kultur og biblioteker. Det handler ikke kun om arbejdskraft og flere arbejdspladser i kommunen.  Det handler også om hvor folk bor, langt de fleste kommuner har nemlig en meget tydelig "bosætningspolitik" som fremhæver hvorfor deres kommune er at foretrække at bo i. Sådanne "politikker" indeholder ofte noget om herlighedsværdien, billige grunde, centrale infrastruktur, skøn natur, gode skoler, daginstitutioner og hvad der ellers er afgørende for hvor vi bosætter os.

For kommunerne og deres politikere handler det nemlig om at tiltrække gode skatteborgere, for vi betaler skat der hvor vi bor og ikke der hvor vi arbejdere.

Her spiller kultur en afgørende rolle, hvilket også kan sporet i flere og flere bosætningsstrategier. De billige grunde, naturen og pasningsgarantien kan man nemlig få i rigtig mange kommuner. Mens kultur og vores fritidsvaner ser ud til at være et mere aktivt og afgørende valg. Et valg som spiller en stor rolle når vi skal vælge mellem kommunerne.


Gode kulturtilbud trækker de veluddannede til kommunen
En undersøgelse lavet i juni 2015 af Moos-Bjerre & Lange i samarbejde med Epinion for Danmarks Biblioteksforening, viste at t et veludviklet kulturtilbud i kommunen betyder meget for hvor folk vælger at bosætte sig. Specielt de veluddannede lægger stor vægt på et godt kulturtilbud i kommunen.

Næsten halvdelen af de adspurgte videreuddannede, som er flyttet inden for de sidste 10 år angav, at tilstedeværelsen af et godt kulturelt tilbud i kommunen betød noget ved valget af bopælskommune.
For kortuddannede var det kun hver 4. som angav gode kulturtilbud som betydende for valg af kommune. Særligt blandt de 30-49-årige, som er flyttet indenfor de seneste 10 år betyder tilstedeværelsen af gode kulturtilbud rigtig meget.

Man kan så spørge sig selv om hvem der bidrager mest til skatteindtægten i kommunen og om det er en afgørende faktor for, at man begynder at prioritere kultur højere i sine bosætningsstrategier ude i kommunerne? Eller det er fordi kultur skaber sammenhængskraft, demokratisk deltagelse og indsigt? 

Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, jeg håber bare at kulturen og dens betydning kommer på dagsordenen, også når der bliver kommunal valgkamp i efteråret, samt at politikerne også vil prioritere kultur og biblioteker, når budgetterne skal lægges, for her kniber det mere.

Læs også
Diskutere kultur og effektmåling 
Kulturen som vækstdriver - skal vi have kulturens effekt på den politiske dagsorden?Kulturen og den demokratiske dannelse
Jeg synes i øvrigt også det er bekræftende når KL til dagen konference sætter nogle af de store ord på Kulturen og indbyder til "Samtale om fællesskaber, dannelse og demokrati" - et af de områder som bibliotekerne rundt om i landet spiller en afgørende rolle i forhold til. KL skriver at " De store fællesskaber er i krise - og hvad med de små? Hvilken rolle spiller kultur- og fritidslivet i en ny virkelighed og er kommunerne på vej ind i en ny rolle? Hvilke værdier og pejlemærker skal vi styre efter i disse år?

En helt central debat og vel også noget af det der afspejles i bibliotekerne som har stadig flere debatarrangementer og flere besøgende, selvom de låner færre fysiske bøger.

Iøvrigt også noget KL sætter fokus på, når de i aften inviterer os på DOKK1

Det digitale vækstpanels anbefalinger, implikerer bibliotekernes digitale funktion

Når man ser på dagens anbefalingerne fra Det digitale vækstpanel som regeringen har nedsat med Danfoss direktør Niels B. Christiansen i spidsen er der særlig en anbefaling for fremtidig vækst der springer i øjnene:
  • Alle borgere skal hjælpes gennem forandringerne og have del i gevinsterne ved digitaliseringen. Det kræver styrkede digitale kompetencer via uddannelse og omskoling.
Her spiller bibliotekerne en vigtig rolle, da de om nogen er den institution der står for at skabe dette nye mindset hos borgerne. Både det at bibliotekerne er den institution som flest borgerne, på tværs af alder og uddannelse kommer på, men også fordi det er bibliotekerne som i langt de fleste kommuner hjælper danskerne med de digitale selvbetjenings løsninger.

Folkebibliotekerne ændre på danskernes digitale adfærd
Men vigtigst er at bibliotekerne har på kort tid har været med til at ændre på danskernes digitale adfærd, som den hidtil største undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker for nylig viste.

I dag siger Niels B. Christiansens i Berlingske at fordi vi er et af de mest digitaliserede samfund i verden; har et højt uddannelsesniveau; historisk har vi demonstreret, at vi kan omstille os; åbner det udviklingen muligheder for, at vi kan bruge teknologien til at blive mere konkurrencedygtige og kreere nye produkter og serviceydelser, der hurtigere end tidligere kan markedsføres og sælges i verden.

I samme artikel løfter erhvervsmanden og vækstpanelet dog en advarende pegefinger. Sammen med EU er Danmark begyndt at tabe momentum. Ikke mindst i Asien har flere lande sat gang i ambitiøse planer for at stå stærkt i den digitale fremtid. Og Niels B. Christiansen peger i den forbindelse på, at udviklingen går så hurtigt, at det er afgørende, at man er hurtig til at omstille sig. Ellers taber man hastigt terræn i kampen om de nye job.

For sagen er, at digitalisering og automatisering i stor skala også vil forandre, overtage og udslette mange af de job, vi kender i dag. Udfordringen handler derfor om at kunne handle i tide for at kunne udvikle højproduktive og vellønnede job i takt med, at andre job forsvinder.

Og det er på den baggrund de anbefaler , at "alle borgere skal hjælpes gennem forandringerne og have del i gevinsterne ved digitaliseringen. Det kræver styrkede digitale kompetencer via uddannelse og omskoling" hvor bibliotekerne kan spille en væsentlig rolle, hvis vi som samfund formår at udnytte potentialet. 

Men læs selv hele artiklen i Berlingske

onsdag den 3. maj 2017

Let’s rethink - Enable Libraries to provide Smart Access to Culture, Information and Knowledge!

An important result from the EBLIDA conference
 is The Aarhus Declaration. Take down the digital barriers! 

Enable Libraries to provide Smart Access to Culture,
 Information and Knowledge! See it here
Design thinking, 24/7 information accessible everywhere, from all devices, hyper-connected citizens, the Internet of things, big data, smarts cities, information overload, artificial intelligence, Androids, mass-digitisation, books, music, movies, literacy, trans-literacy, e-books etc. Those are some of the key words that are used in our daily environment and are having an impact upon the ways in which librarians work, writes EBLIDA in the invitation to their 25th anniversary conference.

Besides these usual suspects, the global shift towards digitisation disrupts traditional ways of working. It offers new opportunities for us to better serve our patrons but it also presents new challenges, as new business models compete with the services that libraries offer.

2017 marks the 25th anniversary of EBLIDA. Since 1992 and the date of its inception, the environment in which libraries exist has dramatically changed. It is not a single change but a multiple that have impacted on the information sector at different levels and these factors together have combined to accelerate the transformation of our institutions.
25 years is therefore the right time to rethink.

Let’s rethink is the actual theme of Aarhus, European Capital for Culture 2017, and it seemed fitting to adopt this motivating theme and make it ours after 25 years of existence to rethink our work, our mission and our impact through a one-day conference on 4 May 2017.

Ultimately, European society (and more broadly, society as a whole) is facing new challenges in the form of unemployment, illiteracy, migration and terrorism to name but a few, while communication from one end of the earth to the other has never been easier.

In this ever evolving environment where human attention is now a scarce commodity, librarians need to rethink their role and how their missions can benefit citizens.

I hope we call on the politicians in Europe to Recognise libraries as Europe’s knowledge, culture and learning institutions to all the citizens.

It's always hard to predict the outcome of a conference, but I hope that we can strengthen libraries in their task of providing citizens of Europe unhindered access to valid information and knowledge in a digital society. An update existing copyright framework to secure libraries legally based activities by matching expanding existing analogue exceptions and limitations into a digital context as part of the Digital-Single-Market process.

tirsdag den 2. maj 2017

Let’s Rethink - Europæisk bibliotekspolitisk topmøde i Aarhus

De næste par dage danner Aarhus rammen for at kulturpolitikere og biblioteksfolk fra hele Europa mødes til konference på Dokk1 i Aarhus. De skal blandt andet diskutere den manglede adgang til e-bøger, og bibliotekernes rolle med hensyn til at sikre og understøtte demokratisk, kulturelle og kompetente borgere.

Det er Danmarks Biblioteksforening der koordinerer arrangementer, så derfor er der naturligvis store forventninger til hvilke resultater og initiativer der kommer ud af konferencen, men det bliver vi meget klogere på torsdag aften.

Danmarks Biblioteksforening har i dag udsendt pressemeddelelse som optakt til konferencen, hvor de skriver om det overordnede temaet nytænkning eller rethink på europæisk. "For eksempel når det gælder adgangen til at låne e-bøger ud via bibliotekerne. Her er der en stor udfordring over hele Europa. I Danmark er vi længst fremme idet vi har mulighed for at udlåne omkring halvdelen af de e-bøger der udkommer, mens man i en lang række andre europæiske lande kan udlåne meget mindre, fordi en del forlag ikke ønsker, at borgerne får adgang til deres e-bøger via bibliotekerne. Det er naturligvis en kæmpe trussel for eksistensen af og for den kulturelle og folkeoplysende indsats, som bibliotekerne yder og har ydet gennem hundredvis af år i hele Europa. Borgernes behov ændrer sig jo ikke af at bøgerne bliver digitale. EBLIDA arbejder derfor kraftigt for at sikre borgerne adgang til e-bøger via EU lovgivning - et tema, som der i de sidste par år (og med en vis succes) har været fuldt fokus på fra EBLIDAs side.
Et andet hovedtema for konferencen er den transformationsproces, som bibliotekerne i hele Europa gennemgår i disse år. De er ikke blot bogsamlingshuse, men også steder for kulturel aktivitet og dannelse, steder for demokratisk debat og borgerinvolvering samt for viden, information og faktatjek. Et område som er særligt aktuelt i disse tider med tanke på "fake news" og "trolde" på nettet og i debatten.
Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen siger i anledning af konferencen:
"Jeg er meget stolt af og glad for, at EBLIDA har valgt at lægge det 25. topmøde i Aarhus. Jeg opfatter det som en anerkendelse af det store og gode biblioteksarbejde, der bliver gjort i Danmark. At Aarhus danner rammen for mødet, er jeg naturligvis særlig stolt af, fordi vi er valgt pga. vores fantastiske bibliotek Dokk1, og fordi vi i år er Europæisk kulturhovedstad."
Den Europæiske biblioteksorganisation EBLIDA afholder ellers traditionelt kun sine årlige topmøder, når et land har formandskabet i EU, således var Danmark sidst vært i 2012."


Der er deltagere fra hele Europa og de indtager hver især betydningsfulde roller i deres hjemlande på biblioteksområdet. Nogle er kommunalpolitikere, fordi folkebibliotekerne ofte hører ind under kommunerne. Det gælder blandt andet den finske præsident for den europæiske biblioteksorganisation EBLIDA, Jukka Relander fra Helsinki byråd og EBLIDA Forretningsudvalgsmedlem Steen B. Andersen (A), som er kulturudvalgsformand i Aarhus og formand for Danmarks Biblioteksforening.

Men også det nationale niveau er repræsenteret, fordi forsknings- og nationalbibliotekerne også ligger inden for EBLIDAs arbejdsområde ligesom arkivområdet gør. Grundlæggende et politiske arbejde som handler om rammerne for at kunne give borgerne adgang til kultur, både den digitale og fysiske så som bøger og e-bøger.

På konferencen er der dog fortrinsvis biblioteksledere fra hele Europa. Fra alle de store europæiske lande samt en lang række af de mindre – i alt er der repræsentanter fra 26 lande.

torsdag den 27. april 2017

Hvad er Public Service og hvem skal løse opgave?

Da jeg var på vej ind til den første Public service høring der blev afholdt i regeringens Public service udvalg mødte jeg en af direktørerne i DR som kiggede forundret på mig og spurgte "Hvad laver du egentlig her, Michel?", hvilket gav mig lejlighed til det lidt kække svar "jeg repræsentere den største public service institution i landet, i hvert fald hvis man måler på antal kvadratmeter og antal fysiske besøg. Og så spejler vi os i øvrigt i Danmarks Radio" det smilede hun lidt ad og replicerende "at det med at spejle sig i DR er nok ikke så klogt, ihvert fald i dag" Det viste sig at været en meget rigtig spådom, da debatten om fremtidens Public Service primært er kommet til at handle om for eller imod DR og hvordan vi skal fordele statsstøtten på ca 6 mia kr.. Men i virkeligheden handler Public Service om noget helt andet, nemlig den borgerens mulighed for at være en oplyst og deltagende medborger. Noget som er stadig vigtigere hvor de væsentligste nyhedskriterier er hastighed og breaking news overskrifter og hvor de sociale medier er styret af delbarhed og klikpotentiale.


     Læs også Det postfaktuelle samfunds bibliotek - guide til at spotte Fake News

Heldigvis holdt det Public service-udvalg fast i opgaven, da de skulle komme med modeller til hvordan Public Service opgaven skal løses de kommende 10 år.

De fastlagde følgende definition af public service:
”Medievirksomhed, som med offentlig regulering af indhold, distribution og finansiering, giver alle borgere fri og lige adgang til et mangfoldigt og alsidigt indhold, der upartisk understøtter borgernes handleevne i det danske folkestyre i en globaliseret verden samt uafhængigt af kommercielle og politiske særinteresser styrker dansk kultur, sprog og sammenhængskraft.”

Hvis man udskiftede det første ord MEDIEVIRKSOMHED med BIBLIOTEK, minder det i høj grad om bibliotekernes formål.

Det er også baggrunden når jeg i dag holder oplæg i Hammel under overskriften;  Public service, fake news og fællesskabets dannelsesinstitutioner på et møde der handler om at udvikle en række fremtidsbilleder, der tager afsæt i den "public service" rolle, som bibliotekerne har eller har potentiale til at få i samfundet i frem-tidens Danmark.

Vi lever i et online samfund, hvor de væsentligste nyhedskriterier er hastighed og breaking news-overskrifter og hvor de sociale medier er styret af delbarhed og klikpotentiale. Hvilke krav stiller det til civilsamfundets klassiske institutioner såsom folkebibliote-ket? Hvilke krav stiller det til bibliotekariske kompetencer som kildekritik, kulturformid-ling og dannelse i en stadig mere digital verden? Hvordan udvider vi public service tænkningen til at inddrage den traditionelle folkeoplysning, der skal sikre alle lige mulighed for at være deltagende medborgere?

Læs også Behovet for at vi kan gennemskue #FakeNews vokser sammen med nye medier

Svaret på hvem der skal løse Public Service opgaven er at det skal vi alle være med til. Men der påhviler nogen af de folkeoplysende institutioner en helt særlig forpligtelse, nemlig at sikre det enkle menneske får mulighed, kompetencer og redskaber til at kunne blive kusk for egen tilværelse.

Det som nogen kalder dannelse og som handler om at have adgang til information og evnen til at kunne bruge det for at blive en deltagende samfundsborger.
Læs også Det er nok ikke de sociale mediers ekkokamre, der skaber politisk polarisering

Public Service er også digital
En særlig pointe jeg synes man bør hæfte sig ved når man taler Public Servise og lytter til den til tider unuancerede debat om at DR f.eks. ikke skal formidle nyheder via nettet er at internettet er der hvor særligt de unge henter langt de fleste nyheder. Derfor skal public service selvfølgelig også være digital.

Det gælder også bibliotekerne og deres formidling, både litteraturformidling og de andre dannelses- og folkeoplysningsopgaver de har. Det kan derfor være interessant at se på hvordan den digitale public service beskrives i forhold til det kommercielle marked.

Europarådet har f.eks. i en række anbefalinger identificeret de grundprincipper, der bør ligge til grund for medlemsstaternes fastlæggelse af public service-opgaven. Europarådet har i den forbindelse knæsat princippet om, at public service-medier skal anvende den nyeste tilgængelige teknologi med henblik på at opfylde deres public service-forpligtelser.

I den forbindelse har Public Service udvalget også et særdeles interessant afsnit om Det Tvedelte Mediesystem, som jeg også synes man bør nærlæse i forhold til bibliotekernes mulighed for at udlåne e-bøger parallelt med det kommercielle marked.

Regulering i samfundets tjeneste” 
Tvedelt mediesystem: Dansk mediepolitik har gennem mange år bygget på sameksistensen mellem offentlige medier underlagt omfattende regulering og private medier …Pointen i et tvedelt mediesystem er, at den offentlige og den private mediesektor indbyrdes afbalancerer hinanden, så de negative virkninger af et rent markedsbaseret system modvirkes af tilstedeværelse af offentlige medier. Det gælder ikke så meget forholdet mellem dagbladene og de nye netmedier mv. og public service-medierne som relationen mellem offentlige og private radio- og tvstationer. Gennem konkurrencen tvinges de offentlige medier nemlig til at orientere programvirksomheden efter publikums efterspørgsel i langt større omfang, end et rent statsligt mediesystem ville give anledning til (f.eks. DR i monopoltiden). Samtidig kan efterspørgslen imødekommes på måder, som har større kvalitet, bredde og mangfoldighed, end et rent kommercielt system vil kunne oppebære. Det betyder, at konkurrencen udspiller sig på et højere kvalitetsniveau, end det ellers ville have været muligt, idet kommercielle medier af økonomiske grunde er nødt til at investere i kvalitet for at begå sig i konkurrencen, bl.a. ved at udvide produktionen af dansksproget indhold. Ikke desto mindre skabes en vis arbejdsdeling, hvor de offentlige medier i højere grad end de private medier betjener minoritetsinteresser og indhold, som er markedsmæssigt urentabelt, mens de private medier i højere grad leverer bredt appellerende indhold eller henvender sig til kommercielt attraktive målgrupper. Derved supplerer de to medietyper (Offentlige og private red.) hinanden (til gavn for pluralismen), samtidig med at de indbyrdes konkurrerer (til gavn for kvaliteten).

Du kan se alle slides fra mit oplæg her


onsdag den 26. april 2017

Når debatterne indtager biblioteket - bibliotekerne som demokratisk debatsted

Debatter i det offentlige rum var før i tiden noget, der fandt sted i forsamlingshuse eller lokale foredragsforeninger, men over årene er disse steder langsomt blevet affolket. Lysten til at lade meninger brydes er imidlertid ikke forsvundet – debatterne er blot flyttet ud i andre fora: Bølgerne går således højt på de mange digitale platforme, der lægger sider til diskussioner i alle afskygninger, men debatterne har i vidt omfang også holdt deres indtog på bibliotekerne.

Bibliotekerne danner nemlig mange steder rammen om den demokratiske samtale i stort og småt. Danmarks Biblioteksforening er også i gang med at udvikle en større kampagne om demokrati og biblioteker som kulminerer i uge 41 - se mere her - en kampagne som skabes sammen med og for alle Danmarks Biblioteker, for folkestyrets skyld - du kan selv biddrage med ideer eller hente inspiration her www.danmarksbiblioteker.dk

Men der er rigtige mange aktiviteter i gang ude i bibliotekerne og det kan være svært at følge med i alle de debatskabende aktiviteter man har gang i ude i Danmarks Biblioteker. Men jeg forsøger.

I dag skal jeg til Gentofte, hvor de har sat temaet "Når debatterne indtager biblioteket - bibliotekerne som demokratisk debatsted" som de sætter til hmmm DEBAT.

Særligt interessant synes jeg det er at opleve FRIRUMMET som er en ny debatform udviklet som projekt i De frie skoler i Danmark (efterskoler, højskoler og friskoler) har taget initiativ til projektet Frirummet. Projektet har til hensigt at udvikle en ny debatform, som ikke er bange for at trække konfliktens fronter op, men som gennem refleksion over tvivl og dilemmaer søger initiativer for det fælles bedste. Se mere www.frirummet.org

De vil præsentere hvad Frirummet er, hvorfor initiativet er blevet til samt forklare modellen for en Frirumsdebat. 
Helt neutral i forhold til projekt Frirummet er jeg nok ikke, da jeg er gift med projektlederen. Men indtil videre er mit kendskab til projekter primært fra samtaler over middagsbordet. Men måske det også kan bruges i bibliotekskontekst.

Det vil nemlig være naturligt at Danmarks mest besøgte kulturinstitution danner partnerskabet om at udvikle den demokratisk debat som modvægt til den til tider ensidige og højtråbende debat i de æterbårne medier og særligt på de sociale medier. 

 Læs også FAKE NEWS
Den deltagende demokratiske medborger har brug for viden og redskaber til selv at kunne gennemskue de falske nyheder, og derfor har Danmarks Biblioteksforening udviklet guiden Sådan spotter du Fake News”, som vi opfordrer biblioteket til at være med til at udbrede.

På degens temadag vil vi undersøge en række af de spørgsmål, der knytter sig til det at afholde debatter på et bibliotek:
·        Hvorfor er det vigtigt, at bibliotekerne inviterer borgerne til at debattere?
·        Hvilke debatter er vigtige at lægge hus til, set i et demokratisk perspektiv?
·        Hvad er det særlige ved formater, hvor debattørerne er fysisk samlet, og hvordan kan vi dyrke dette element?
·        Hvordan skaber vi gode rammer og kvalificerer debatterne bedst muligt, så flest muligt får udbytte af at deltage?
·        Hvordan iscenesætter man en debat, så den bliver vedkommende og engagerende?
Dagens Program:
Kl. 09.00    Morgenmad, velkomst og introduktion til dagens program
v/ Stig Grøntved Larsen, Gentofte Centralbibliotek

Kl. 09.15    Bibliotekerne og den aktive borger
v/ senioranalytiker Liv Fisker, Tænketanken Mandag Morgen
Bibliotekerne er i gang med en rivende udvikling, som bl.a. handler om at invitere borgerne indenfor på en mere aktiv måde og om at give borgerne selv en mere aktiv rolle. Liv Fisker fra Tænketanken Mandag Morgen giver sit bud på, hvordan udviklingen på biblioteksområdet hænger sammen med udviklingen i resten af velfærdsdanmark, og på hvordan man kan tilrettelægge debatter, som faktisk inviterer til, at borgerne tager aktivt del i debatten.
Liv Fisker er senioranalytiker hos Tænketanken Mandag Morgen Velfærd siden 2011. Hun arbejder med at sætte nye ord og billeder på fremtidens velfærd, eksempelvis i projekter om den aktive borger, nye medarbejder- og lederroller og fremtidens kommune.


Kl. 11.00    Frirummet – en ny debatform
v/ projektleder Marlene Borst Hansen og projektmedarbejder David Jul, Frirummet
De frie skoler i Danmark (efterskoler, højskoler og friskoler) har taget initiativ til projektet Frirummet. Projektet har til hensigt at udvikle en ny debatform, som ikke er bange for at trække konfliktens fronter op, men som gennem refleksion over tvivl og dilemmaer søger initiativer for det fælles bedste.
Marlene og David vil præsentere hvad Frirummet er, hvorfor initiativet er blevet til samt forklare modellen for en Frirumsdebat. Efterfølgende vil de lægge op til fælles arbejde med afsæt i følgende spørgsmål:
        §    Hvordan adskiller en Frirumsdebat sig fra de debatter I arrangerer nu?
        §    Hvordan kan I lade jeres inspirere af Frirummet til at sætte en relevant debat op, lokalt på jeres bibliotek, i forbindelse med kommunalvalget?

Inspirationscases:
Kl. 13.45    Debatter på Købehavns Hovedbibliotek
v/ Kulturformidler Daniel Rasten og litteraturformidler Niels Offenberg, Københavns Hovedbibliotek
Daniel og Niels vil fortælle om deres tilgang til at afholde debatter på Hovedbiblioteket i København – om hvordan de arbejder og hvilke valg de har truffet i udviklingen af deres koncepter.

Kl. 14.30    Debatter på Frederiksberg Bibliotek   
v/ Bibliotekar Andreas Lykke Jensen, Frederiksberg Bibliotek
På Frederiksberg har de arbejdet med flere forskellige debatformater bl.a. ’Tanker og Bobler’ og en debatrække udviklet i samarbejde med magasinet ’Ræson’. Andreas vil fortælle om de forskellige formater de arbejder med og om tankerne bag. mandag den 24. april 2017

Folkebibliotekerne har på kort tid har været med til at ændre på danskernes digitale adfærd

Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggør i dag den hidtil største undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser, at vi i stigende grad har taget de digitale bibliotekstilbud som e-bøger, lydbøger og film til os. Faktisk i en sådan grad, at der på 3 år er sket en fordobling i antallet af borgere, der bruger de digitale tilbud mindst én gang om måneden. Undersøgelsen spotter også andre tenderser, bl.a. at uddannelsesniveau ikke er så afgørende for den digtale brug, som det traditionelt har været for brugen af det fysiske bibliotek.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange udarbejdet den hidtil største undersøgelse af borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud som eReolen, Filmstriben og Bibliotek.dk og en segmentering af digitale befolkningsgrupper.

Undersøgelsen viser, at folkebibliotekerne på kort tid har været med til at ændre på danskernes digitale adfærd, når det gælder biblioteksbrug, og at det digitale bibliotek rummer et stort potentiale i forhold til at tiltrække nogle af de borgere, som ikke bruger folkebiblioteket i dag.
Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker udtaler: ”Vi ser nogle meget interessante tendenser, nemlig at omstillingen til et mere digitalt bibliotek er med til at mindske en af de klassiske adgangsbarrierer for biblioteksbrug, nemlig uddannelsesniveau. Undersøgelsen viser, at
uddannelsesbaggrund har signifikant mindre betydning for omfanget af den digitale biblioteksbrug, end det har for det fysiske. Det giver nogle meget interessante perspektiver i forhold til at være folkebibliotek for flere”.

Jeg har i for en månedstid siden, i forbindelse med en konference på Christiansborg, fået lov at smugkigge i undersøgelsen, og fandt der nogle yderst interessante begyndende tendenser til:
ØStørre brug fra udkanten
ØStørre brug fra lavere uddannede
ØSammenhæng mellem fysisk og digital brug
Læs mere Når digital dannelse bliver et politiske spørgsmål og biblioteket er en del af løsningen
Centralt er, at borgerne bruger de digitale bibliotekstilbud mere og mere. I dag bruger 46% af befolkningen de digitale tilbud, og hver fjerde borger har gjort det digitale tilbud til en fast del af deres biblioteksvaner.

Michael Moos-Bjerre, partner i analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange forklarer: ”Vi kan se en udvikling i borgernes biblioteksadfærd. Den digitale biblioteksbrug supplerer nu reelt og væsentligt borgernes fysiske biblioteksbrug. Det er særligt interessant at se fordoblingen i andelen af borgere, der er hyppige digitale brugere i forhold til tidligere undersøgelse fra 2014. Men undersøgelsen viser også, at selvom om borgernes adfærd og forventninger er mere og mere digitale, så betyder det fysiske bibliotek stadig meget, også for dem vi normalt opfatter som super digitale, nemlig de unge.”
Den endelige rapport offentliggøres i dag den 24. april på konferencen ’Digitale biblioteksstrategier’, der afholdes i Den Frie på Østerbro, fra kl. 9.30-16.00.

Om undersøgelsen Digitale Biblioteksstrategier
Rapporten ’Digitale biblioteksstrategier’ er baseret på 6551 besvarelser og er gennemført af Moos- Bjerre & Lange. Rapporten skal give bibliotekerne et nyt vidensgrundlag mhp. at udvikle og udbrede det digitale bibliotekstilbud til specifikke målgrupper og styrke de lokale digitale indsatser.
Rapporten giver både indsigter i borgernes brug og forventninger til det digitale bibliotek, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne og konkrete anbefalinger til at arbejde med digitale
brugerprofiler.


søndag den 23. april 2017

Det er nok ikke de sociale mediers ekkokamre, der skaber politisk polarisering

Ny forskning tyder på, at der ikke er nogen åbenlys årsagssammenhæng mellem brug af sociale medier og politisk polarisering. Det bør få os til at genoverveje, hvad internettets ekkokamre egentlig betyder for den offentlige samtale? I stedet for at give digitale platforme skylden for en verden i opbrud og et demokrati i forandring har vi et ansvar for at være med til at udvikle de redskaber, der skal sikre en ønskværdig demokratisk praksis i fremtiden skriver Anders Kristian Munk i en artikel på kommunikationsforum.

Jeg tror han har ganske ret i at man ikke kan give "digitaliseringen" skylden, omend den digitale udvikling forstærker og synliggør tendenserne. Jeg har selv et eksempel som jeg bruger i et af mine foredrag i forhold til om det er de sociale medier der skaber en forråelse af den demokratiske samtale. Da jeg var knægt var jeg nogle gange med min far på arbejde. Han var tømre og til fyraften, mødtes han og en flok andre håndværkere til fyraftensbajere i baglokalet hos den lokale købmand. Her var der godt nok en rå tone og det var ikke artige ting, der blev sagt om kvinder, negere (det hed det dengang) og hvem der nu ellers stod for skud. og hvem der nu ellers stod for skud. Det er den tonen man i dag genfinder på Ekstrabladets Nationen eller i debatter på de sociale medier, forandringen fra min barndom og mændene i baglokalet er, at det nu er synligt for alle de der ikke selv er med i baglokalet.  

En lignende pointe findes i Munks artikel, hvor han peger på at ny forskning fra Stanford University, viser at der mere end nogensinde er grund til at forholde sig kritisk nuanceret til teorier om de sociale mediers skadelige konsekvenser for demokratiet.

Han slår selv fast, at hans artikel hverken drejer sig om, hvorvidt mediernes algoritmer personaliserer den informationsstrøm, vi præsenteres for, eller om vi som brugere på internettet har en tendens til at søge mod fora af ligesindede. Det er nok så vigtigt at holde sig for øje, for her er en række stor udfordringer, men det er en anden siden af internettet og den digitale kommunikationsform. Han skriver i sin artikel:

"Vi ved, at filtereffekter forekommer, og vi ved, at mennesker har et kognitivt bias, der får os til at stole på informationer, der bekræfter vores synspunkter. Det betyder rimeligvis, at der har været ekkokamre lige så længe, som der har været menneskelige fællesskaber.

Det, der er sagens kerne, er, hvorvidt de sociale medier har forstærket ekkokamrenes effekter, og om de har gjort det i en sådan grad, at det kan siges at have forværret den offentlige samtale?

Derfor er det svært at sige noget præcist om ekkokamrenes effekter
Problemet er, at det er let at dokumentere eksistensen af ekkokamre på de sociale medier, men svært at sige noget om, hvilken forskel, de gør.

Han har selv en del flere pointer, men dem kan du selv læse her

Det jeg finder mest interessant, er hvor han skriver om de forskellige undersøgelser, som: 

"Hvad viser undersøgelsen?
Et af de stærkeste indicier på, at internettet generelt, og de sociale medier i særdeleshed, har haft en negativ indflydelse på kvaliteten af den offentlige samtale, kommer fra undersøgelser af politisk polarisering. Der findes forskellige måder at måle polarisering på, men det overordnede billede er, at den er stigende. I undersøgelsen fra Stanford sammenligner man ni af de mest almindelige måder at måle polarisering på og kommer frem til en gennemsnitlig stigning i den amerikanske befolkning på 18 procent mellem 1998 og 2012.
Det synes altså at underbygge hypotesen om, at vores adfærd online gør os mindre tilbøjelige til at have en dialog på tværs af politiske skillelinjer. I den periode, hvor nettet er blevet en faktor i folks hverdagsliv, er vi også blevet mere polariserede. Der er i hvert fald en korrelation, der er værd at undersøge nærmere. Eller er der?
Undersøgelsen viser også, at den øgede polarisering er tydeligst blandt de ældste befolkningsgrupper, og at den bliver støt mindre, jo yngre befolkningsgrupper der er tale om. Amerikanere under 40 er således kun blevet 5 procent mere polariserede i perioden, mens tallet er 38 procent for personer over 75.

Da vi samtidig ved, at der i 2012 var 80 procent af de 18 til 39-årige, der brugte sociale medier, mod 20 procent af dem, der var over 75, konkluderer forfatterne, at vores omgang med internettet ikke er nogen god forklaring på den øgede polarisering.

Hvad kan undersøgelsen have overset?
Forfatterne anerkender selv, at der kan være såkaldte spill over-effekter, hvor ældre mennesker måske ikke selv er på sociale medier, men får deres informationer fra nogen, der er. Det forklarer stadig ikke, hvorfor de bliver så relativt meget mere polariserede af at blive udsat for disse informationer, men det åbner muligheden for, at nettet trods alt spiller en større rolle, end vi umiddelbart ser.
Man bør også tage forbehold for, at undersøgelsen bygger på data til og med 2012 (formentlig fordi tallene for politisk polarisering ikke er opdaterede). Meget har ændret sig i verden i løbet af de sidste fem år, og det kan selvfølgelig også gælde forholdet mellem onlineadfærd og politisk polarisering."

Anders Kristian Munk henviser også til en række studier og skriver om at de efter varierende pres, fået både "Facebook og Google til at tage forskellige initiativer for eksempelvis at mindske nogle af de filtereffekter, der fører til meningsbobler, eller ved at indføre fact checking af indhold. Vi ved ikke præcis, hvad platformene har foretaget sig, men det er en faktor, der kan have haft betydning."

Så uanset hvad de sociale medier ændre i deres algoritmer og hvilke filtre de sætter op er det helt grundlæggende problem at vi som brugere ikke ved eller kan gennemskue, hvordan de virker.

Munk slutter sin artikel med at spørge:

Er der så ikke nogen problemer?
Jo, der er masser af problemer! Polariseringen er jo stadig stigende, og vi ved, at politiske aktører bruger nettet aktivt til at sprede misinformation og det, der er værre.

Vi ved at tonen er hård og uforsonlig, vi ved, at der er bots og betalte trolls, der forvrænger debatten, og vi ved, at vi som brugere også skal tage et ansvar selv for ikke at blive fanget i filterbobler (både ved aktivt at opsøge indhold af en anden politisk observans end vores egen og ved at fastholde et pres på medieplatformene for at justere deres algoritmer). Men det bliver stadig sværere at påstå, at der er en enkel sammenhæng mellem ekkokamre på nettet og polariseringen af den offentlige samtale.

Det er, som tidligere nævnt, usandsynligt at vi kan blive ekkokamrene kvit. Til gengæld bør vi overveje, at de redskaber, der i øjeblikket giver politiske dæmagoger og propagandister vind i sejlene, også står til rådighed for dem, der ønsker at blotlægge, hvordan misinformation spredes, hvordan debatten forvrænges, og hvem der står bag.

I min forskningsgruppe har vi netop indgået et samarbejde med europæiske partnere, som vi kalder Public Data Lab. Vores første fælles projekt har været at udvikle en guide til journalister og medieprofessionelle, der ønsker at udforske fænomenet fake news med assistance fra digitale metoder. Tilsvarende initiativer spirer frem mange andre steder i Danmark og udlandet."

Det har vi også i bibliotekerne også beskæftiget os en del med, hvor Danmarks Biblioteksforening bl.a. har skabt en nem 6 trins guide til at spotte Fake News for den almindelige bruger og jeg er selv aktiv i Samtidskommission for faktatjek og kildekritik . Udgangspunktet for mig og dannelsesinstitutionen BIBLIOTEKET er at vi, uanset hvor mange detektorprogrammer og ændrede algoritmer på de sociale medier ikke kommer uden om at det er det enkelte individ der skal kunne skelne falsk fra sandt og gennemskue om det bare er et ekkokammer eller en problemstilling, som rent faktisk har en samfundsmæssig konsekvens.
 
Derfor er jeg også helt enig i Anders Kristian Munk konklusion om at fællesnævneren synes at være, at vi kan tage tyren ved hornene og udnytte nettets potentialer til at skabe redskaber, der understøtter en offentlig samtale i rivende udvikling, snarere end at længes tilbage til en verden uden ekkokamre, der alligevel aldrig har været.

Læs: Folkeoplysning er svaret i det "postfaktuelle samfund"